Hasła rzeczowe

Komunikat Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Uniwersytecie Wrocławskim

"Komunikat Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Uniwersytecie Wrocławskim", pismo utworzone przez członków Komitetu Założycielskiego NSZZ UWr (nie było jednak organem KZ), wydawane 9 XI 1980 – 2 XII 1981 (nr 1 jako gazetka wywieszana na tablicach ogłoszeniowych, informująca o aktualnościach z uniwersytetu i kraju), 1989-1990 (po 13 XII 1981 zawieszone). W podtytule od nr. 5 pojawia się słowo „Solidarność”. Od nr. 10 wydawane jako „Komunikaty NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Wrocławskiego”.

Ukazały się 53 nr. o obj. 2-20 s. w formacie A4 lub B5, drukowane techniką offsetową, głównie w zakładzie graficznym UWr, w nakładzie 80-3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie; numeracja w obu okresach odrębna. Nr 26 (z 4 III 1981) wydano także z kolorową winietą jako nr specjalny. Inne nr. specjalne: z 8 III 1981 dot. głównie problematyki kobiecej; z XI 1981 pt. ''Radom'', z informacjami o strajkach studenckich; 2 XII 1981 ostatni nr pisma przed wprowadzeniem stanu wojennego – dodatek nadzwyczajny również opisujący protesty na uczelniach.

W składzie redakcji w różnych okresach: Jacek Cichoń, Stefan Cieśla, Krystyna Chmieleńska, Józef Drozd, Tadeusz Jakubowski, Krzysztof Kawalec, Włodzimierz Suleja, Anita Tyszkowska-Gosk, Grażyna Zipold-Materkowa, Tadeusz Kozar, Bogusław Kukurowicz, Andrzej Milcarz, Kryspin Porembski, Paweł Skrzywanek (siedziba redakcji przy ul. Szewskiej 50/51; 1989-1990 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4).

Publikowano informacje o ważniejszych wydarzeniach w kraju dot. „S”, listy nadsyłane do redakcji (w stałej rubryce), komentarze, wywiady, felietony. Zamieszczano także m.in. teksty dot. autonomii szkół wyższych czy sytuacji NZS.

Kolportowano odpłatnie w cenie 150 zł, głównie w środowisku akademickim.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry