Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13716,Konfederacja-Mlodej-Polski-Rokosz.html
2023-12-10, 08:31

Konfederacja Młodej Polski Rokosz

Konfederacja Młodej Polski Rokosz, organizacja założona w 1981 w Poznaniu, wzorowana na AK, wg statutu miała być oparta na systemie trójkowym, działalność na większą skalę prowadziła po 13 XII 1981; występowała również pn. Warta. Na jej czele stał Wojciech Nowak (ps. Alfa) i 3-osobowy Sztab: Szymon Weber (ps. Ryszard), Marek Gapiński (ps. Kolumb) i Krzysztof Korzeniowski (ps. Rutek). Sztabowi podlegali dowódcy sekcji, tworzący Komendę Główną. Członkami KMP Rokosz byli gł. uczniowie poznańskich szkół średnich, przy wstępowaniu składano przysięgę, ale działały w niej także osoby niezaprzysiężone (ogółem ok. 60 osób). W 1983 do organizacji przystąpili członkowie grupy Wolny Licealista, a jej przedstawiciel, Marek Nicgorski, wszedł w skład kierownictwa KMP Rokosz. Członkowie WL współuczestniczyli w redagowaniu pisma „Pokolenie Walczące” (1983–1984, bez ujawniania KMP jako wydawcy). W czasie stanu wojennego jej członkowie wykonali kilka spektakularnych akcji, m.in. zniszczyli petardą gablotę z materiałami propagandowymi PZPR (4 II 1982 w przejściu podziemnym pod Rondem Kopernika), usunęli czerwony sztandar z masztu na dachu KW PZPR w Poznaniu i zawiesili na jego miejsce flagę z napisem „Solidarność” (13 IV 1982). Przeprowadzili też akcję „Barak”, która polegała na wymalowaniu napisów w szkołach średnich przeciwko stanowi wojennemu (XII 1982 – IV 1983).

KMP Rokosz była rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. Chemik, w ramach spraw krypt. Licealiści i SKOS. KMP Rokosz i redakcja „Pokolenia Walczącego” zostały rozbite przez SB w wyniku działań operacyjno-śledczych prowadzonych III–VII 1984. W wyniku śledztwa zarzuty postawiono 29 osobom (również działaczom SKOS), w tym 21 tymczasowo aresztowano. Śledztwo zostało umorzone w X 1984 na mocy amnestii.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony