Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13724,Koninski-Biuletyn-Informacyjny.html
2021-03-04, 01:33

Koniński Biuletyn Informacyjny

"Koniński Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez RKK w Koninie VIII 1984 – IV 1988.

Ukazały się 64 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, A5 i 11x15 cm, drukowane na powielaczu (techniką tzw. sitosączką lub przepisywane na maszynie do pisania) w nakładzie kilkunastu – kilkudziesięciu egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor: Ryszard Stachowiak (przewodniczący ZR „S” w Koninie).

Publikowano m.in. wiadomości o akcjach protestacyjnych, różnych formach niezależnej działalności, uroczystościach religijnych i patriotycznych (głównie w kościołach św. Maksymiliana Kolbe i św. Wojciecha), pielgrzymkach z Konina do Lichenia i Częstochowy, działalności duszpasterstw pracowniczych, działaniach SB, represjach oraz szykanowaniu działaczy „S” i opozycji. Zamieszczano też krótkie komentarze oraz informacje o działalności struktur „S” i teksty wydawanych przez nie oświadczeń, np. RKK „S” i Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie. Przekazywano głównie do redakcji in. podziemnych pism.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony