Hasła rzeczowe

Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie

Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, wzmianka o wydawnictwie pojawiła się pierwszy raz w dodatku nadzwyczajnym „Biuletynu Dolnośląskiego” (X 1979) wydrukowanego przez Niezależną Spółdzielnię Wydawniczą Wyzwolenie. XII 1979 (nr 5 „BD”) zmiana nazwy wydawnictwa na Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie. W pierwotnym zamierzeniu Kooperatywa miała być bazą poligraficzną dla Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu, jej działalność skupiała się przede wszystkim na powielaniu „BD”. Twórcą bazy poligraficznej był Piotr Starzyński (pomysłodawca nazwy wydawnictwa), do jej rozwoju przyczynił się Kornel Morawiecki, od jesieni 1979 zw. z „BD”. Po rozejściu się dróg redakcji (z Morawieckim na czele) i KSS na pocz. 1980 „BD” drukowano nadal pod szyldem Kooperatywy Wydawniczej Wyzwolenie. Nakładem wydawnictwa ukazało się co najmniej 8 książek i broszur (m.in. poezje Antoniego Roszaka, teksty Bohdana Cywińskiego, Leszka Kołakowskiego, Stefana Kisielewskiego, Stefana Kurowskiego, Jana Waszkiewicza). Powielano również ulotki i niezależne pismo wrocławskiego SKS „Akademickie Pismo Informacyjne”. Druk najczęściej w prywatnych mieszkaniach, gł. przy użyciu powielacza ramkowego i matrycy białkowej. IX 1980–1981 korzystano z bazy poligraficznej „S” („BD” drukowano na offsecie w siedzibie MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk). Do najaktywniejszych drukarzy należeli: Krzysztof Gulbinowicz, Wiesław Moszczak, A. Roszak, maszynistki przepisujące teksty na matryce, m.in.: Jolanta Dowtowtt, Maria Koziebrodzka, Hanna Łukowska-Karniej. Początkowo działalność wydawniczą finansowano ze środków KSS KOR, nast. z datków płynących od czytelników. Materiały drukarskie zdobywano przede wszystkim dzięki dojściom w zakładach pracy i państwowych drukarniach. Wydawnictwo funkcjonowało do poł. 1982, późn. nr. „BD” sygnowane przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej.

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry