Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13739,Kopia.html
20.05.2024, 10:57

Kopia

"Kopia", podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Pracowników Filmu (rozpowszechnianie)”, pismo założone dzięki pomocy Zbigniewa Popiela, wydawane w Warszawie VII – XII 1981.

Ukazało się 6 nr. w formacie A5, drukowanych na offsecie, nakład nieustalony; miesięcznik.

W składzie redakcji (podawanej jako Tymczasowa Grupa Redakcyjna, z adresem: Warszawa ul. Mazowiecka 6/8): Jerzy Chodkiewicz (przewodniczący), Jerzy Grzegorkiewicz, Krystyna Grzegorzewska (sekretarz), Eleonora Grzelniak, Irena Nowak, Ireneusz Krawczyński, Andrzej Sławiński, Grażyna Kietlińska (od nr. 6 z XII 1981).

Publikowano informacje o sytuacji polskiego filmu, instytucjach związanych z kinematografią i projektach reformy kinematografii, wiadomości i komentarze dot. spraw krajowych i struktur „S”, komunikaty „S” pracowników filmu, wywiady z ludźmi filmu, np. z Romanem Polańskim, oraz poezję.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony