Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13742,Kornelowka.html
2023-10-01, 06:29

Kornelówka

Kornelówka. Letni dom Kornela Morawieckiego, zbudowany w połowie lat 70. w leśnej okolicy miejscowości Pęgów, kilkanaście km na północ od Wrocławia. Miejsce narodzin wielu niezależnych inicjatyw, spotkań formujących się wrocławskich środowisk opozycyjnych, wykładów Latającego Uniwersytetu, zebrań redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”, a także druku wydawnictw bezdebitowych.

Począwszy od 1980 otoczony punktami obserwacyjnymi SB (m.in. ambonami myśliwskimi, ''de facto służącymi'' wyłącznie milicji politycznej). W latach 80., w okresie ukrywania się Kornela Morawieckiego, wielokrotnie przeszukiwany, dewastowany i zanieczyszczany przez „nieznanych sprawców”, którzy m.in. zastrzelili z broni palnej psa pilnującego domu. W 1986 SB zatrzymała w Kornelówce gościa domu, omyłkowo wziętego za K. Morawieckiego (uwolniony został po przesłuchaniach i długotrwałym ustalaniu tożsamości).

W 1992 dom doszczętnie spłonął w wyniku pożaru z „nieustalonej przyczyny”.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Pęgów

Opcje strony