Hasła rzeczowe

Kotwica

"Kotwica", pismo wydawane przez członków „S” we wrocławskim Przedsiębiorstwie Żeglugi Śródlądowej V 1986 – XII 1989.

Ukazało się 11 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku, offsetową i na powielaczu w nakładzie 300-1 tys. egz.: wychodziło nieregularnie. 6 VI 1989 wydano nr specjalny ''Wojaże''.

W składzie redakcji: Janusz Gałek, Adam Kowalczuk, we współpracy z: Ryszardem Doleczkiem (grafik), Zygmuntem Gawlikiem, Mieczysławem Wierzbą, Stanisławem Zielińskim.

Poruszano sprawy dot. zakładu pracy i działalności polskiej opozycji; w nr. 8 (z 1987) zamieszczono np. informację o aresztowaniu Kornela Morawieckiego oraz stanowcze żądanie uwolnienia go z więzienia.

Kolportowano w środowisku, cena 20 zł.

Joanna Hytrek-Hryciuk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry