Hasła rzeczowe

Kotwica

„Kotwica”, podtytuł: „Dwutygodnik jednego z KOS-ów na terenie Pomorza Zachodniego”, od n-ru 3 „Dwutygodnik NSZZ «Solidarność» Regionu Pomorza Zachodniego”. Pismo związane z KOS w Szczecinie, wydawane IV – X 1982. Ukazało się 7 n-rów, obj. 8 s., format A3, druk na powielaczu, nakł. kilkaset egz. W redakcji: Zbigniew Jasina (nieformalny redaktor nacz.), Mariusz Kierasiński (organizator całej podziemnej grupy, redaktor, drukarz, kolporter, organizator sprzętu), Adam Perkowski (drukarz, w jego domu mieściła się drukarnia, dostarczał papier) oraz Dariusz Bednarz (drukarz, kolporter). Dążono do nadania pismu charakteru opiniotwórczego, podkreślano bezprawność wprowadzenia stanu wojennego, przedrukowywano fragmenty Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza, prezentowano poezję ks. Józefa Tischnera i fragmenty homilii nagrywanych w szczecińskich kościołach przez członków redakcji. 10 VII 1982 SB rozbiła drukarnię i aresztowała twórców pisma. D. Bednarzowi udało się uciec i przygotował 2 ostatnie n-ry. Z. Jasinę skazano na 1,5 roku pozbawienia wolności, A. Perkowskiego na 2,5 roku; obaj zostali zwolnieni po 13 mies. na mocy amnestii. 21 VII 1982 M. Kierasiński na podst. orzeczenia lekarskiego został zwolniony z AŚ i do VII 1983 oddany pod nadzór MO, w szpitalu w Warszawie. 13 IX 1982 D. Bednarz został aresztowany, podjął próbę ucieczki z AŚ, za co został pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazany przez Sąd Garnizonowy w Szczecinie na 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę; w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 7 IX 1993 Izba Wojskowa SN w Warszawie uniewinniła A. Perkowskiego, Z. Jasinę, M. Kierasińskiego i D. Bednarza.

 

Paweł Szulc

Opcje strony

do góry