Hasła rzeczowe

Krzyk

"Krzyk", pismo informacyjne młodzieży zrzeszonej w „S” Regionu Gdańskiego, wydawane w Gdańsku I-IV 1982.

Ukazało się 6 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 1-1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Kapica, Adam Kasprzak, Zbigniew Łapcik i Ryszard Urbaniak (założyciele); druk A. Kasprzak, K. Kapica, R. Urbaniak, Z. Łapcik, Jerzy Tomczuk (od nr. 5) w mieszkaniach i domach prywatnych, m.in. w budowanym przez Magdalenę Turzyńską domu jednorodzinnym w Gdyni Redłowie.

Pismo powstało w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, wzywało do traktowania władz „S” wybranych na I KZD w 1981 jako legalnej władzy związkowej, do kontynuowania działalności i oporu; zamieszczano apele władz „S”, np. z 13 III 1982 podpisany przez Zbigniewa Bujaka, w którym nawoływano wszystkich członków „S” do zewnętrznej manifestacji przynależności związkowej, bojkotowania prasy, przerywania w określone dni pracy itp. W nr. 1 opublikowano m.in. komentarz R. Urbaniaka (ps. REK) do wypowiedzi rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana, artykuł Z. Łapcika (ps. ZB) dot. sytuacji w kraju oraz przedruki z in. wydawnictw podziemnych.

Kolportowano w różnych miejscach Trójmiasta, szczególnie na peronach kolejki elektrycznej SKM na trasie Gdańsk–Wejherowo, w pociągach, zakładach pracy i przed kościołami, m.in. św. Elżbiety w Gdańsku i oo. franciszkanów w Gdyni Wzgórzu Nowotki (obecnie Wzgórze św. Maksymiliana).

W III 1982 po milicyjnej rewizji w mieszkaniu A. Kasprzaka przerwano na miesiąc wydawanie pisma (po ukazaniu się nr. 4 z 22 II 1982). 26 IV 1982 funkcjonariusze Zarządu WSW Marynarki Wojennej w Gdyni przeszukali budynek w Gdyni Redłowie i zatrzymali K. Kapicę i J. Tomczuka, skonfiskowano część nakładu nr. 5 i 6. 2 VI aresztowano Z. Łapcika i R. Urbaniaka. 10 VIII 1982 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym skazał Z. Łapcika, K. Kapicę i R. Urbaniaka na 3 lata więzienia; A. Kasprzak, który ukrywał się do I 1983, w odrębnym postępowaniu został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej na 1 rok więzienia.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry