Hasła rzeczowe

Krzyż Nowohucki

„Krzyż Nowohucki”, pismo informacyjno-publicystyczne członków Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, wydawane w Krakowie-Nowej Hucie V 1979–1986. Nr 1 1979 pod nazwą „Krzyż”. Od nr 2 (V/VI) 1979 „Krzyż Nowohucki”. 1979–1980 nr. 1–5 rękopiśmienne. Nr 1(5) I/II 1980 przedrukowany na offsecie po 31 VIII 1980. Od VIII 1980 nr. 1–5/6 (9/10); w 1981 nr. 1 (11)–9/10 (19/20), nr ostatni wydrukowano w 1982; po 3-letniej przerwie wznowione XII 1985: nr 1(21); wydawane do 1986: nr 1(22)–3(24). Pierwsze 4 nr. przepisywane na maszynie w nakł. 500 egz., od nr. 5 ze I 1980 obj. do 40 s., format A4 i A5, druk offsetowy w zakładzie poligraficznym oo. jezuitów w Krakowie oraz we Wrocławiu w nakł. 2000–5000 egz. W redakcji: Jan Franczyk (redaktor nacz.), Adam Macedoński, Franciszek Grabczyk; od nr. 7 z V 1980 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ps. Jacek Partyka), Wojciech Sukiennik (ps. Andrzej Walczyk). Artykuły o treści religijnej, materiały poświęcone walce o wolność wyznania w Polsce i w krajach komunistycznych, informacje nt. represji władz PRL wobec działaczy opozycyjnych.

Monika Litwińska, Ewa Zając

Opcje strony

do góry