Hasła rzeczowe

Krzyż Nowohucki

"Krzyż Nowohucki", pismo informacyjno-publicystyczne członków Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, wydawane w Krakowie Nowej Hucie V 1979 – 1986.

Do 31 VIII 1981 ukazało się 8 nr., w 1981 nr 1-9/10 (ostatni wydrukowano z opóźnieniem w 1982); po 3-letniej przerwie wznowione w XII 1985: nr 1(21), wydawane do 1986: nr 1(22)-3(24). Pierwsze 4 nr. przepisywane na maszynie w nakładzie 500 egz., od nr. 5 (ze I 1980) o obj. do 40 s. w formacie A4 i A5, drukowane na offsecie w zakładzie poligraficznym oo. Jezuitów w Krakowie oraz we Wrocławiu w nakładzie 2-5 tys. egz.

W składzie redakcji: Jan Franczyk (redaktor naczelny), Adam Macedoński, Franciszek Grabczyk, Tadeusz Isakowicz-Zaleski (kleryk, ps. Jacek Partyka), Wojciech Sukiennik (ps. Andrzej Walczyk), obaj od nr. 7 z V 1980.

Obok artykułów o charakterze religijnym zamieszczano materiały poświęcone walce o wolność wyznania w Polsce i innych krajach bloku państw komunistycznych, informacje dot. represji stosowanych przez władze PRL wobec działaczy opozycyjnych.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry