Hasła rzeczowe

KUL-ier

"KUL-ier", pismo wydawane przez Komisję Wydawniczą NZS KUL 30 XI 1980 – IX 1981. Nr 1 ukazał się z podtytułem: „Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL”, następne nosiły tytuł: „KUL-ier. Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. W nr. 7 jako wydawcę podano Sekcję Techniczną Komisji Organizacyjno-Interwencyjnej NZS KUL.

Ukazało się 7 nr. o obj. 19-25 s. w formacie A4 (nr 3 z 11 III 1981 w formacie B4, nr 7 z IX 1981 w formacie A5), wydrukowanych na powielaczu i na ramkach, następnie techniką offsetową w Zakładzie Małej Poligrafii KUL w nakładzie 50 egz. (nr 1) – 1 tys. egz. (od nr. 3). Nr 5 (z V 1981) miał charakter wydania specjalnego i poświęcony był zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Wyszły też nienumerowane „Dodatki nadzwyczajne”: „Telegram nr 5” (z 10 VI 1981), dot. przyznania Czesławowi Miłoszowi tytułu dr. h.c. KUL, oraz „Dodatek nadzwyczajny” (z 12 VI 1981) – dot. pobytu Lecha Wałęsy i Cz. Miłosza na KUL; drukowane techniką offsetową, częściowo na powielaczu, w nakładzie 1-2 tys. egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Małgorzata Kowalewska, Michał Drozdek, Robert Jaszczura, Zygmunt Kęszycki, Grażyna Paliga, Jolanta Romanowska, Jan Strojnowski, Antoni Szwed, Jadwiga Wojtacka i Stanisław Matejczuk.

Zamieszczano bieżące informacje, publicystykę, wywiady i dokumenty dot. szkolnictwa wyższego, w tym także przedruki z prasy związkowej.

Kolportowano głównie w środowisku akademickim KUL.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry