Hasła rzeczowe

KUL-ier

„KUL-ier”, pismo wydawane przez Komisję Wydawniczą NZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 30 XI 1980–IX 1981. Numer 1 z podtytułem: „Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL”, nast. nosiły tytuł „KUL-ier. Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. W nr. 7 jako wydawcę podano Sekcję Techniczną Komisji Organizacyjno-Interwencyjnej NZS KUL. Ukazało się 7 nr., obj. 19–25 s., format A4 (nr 3 z 11 III 1981 format B4, nr 7 z IX 1981 format A5), druk na powielaczu i na ramkach, nast. offsetowy w Zakładzie Małej Poligrafii KUL, nakł. 50 (nr 1)–1000 egz. (od nr. 3). Numer 5 (z V 1981) miał charakter wydania spec. i poświęcony był zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Ukazały się też nienumerowane dodatki nadzwyczajne: „Telegram nr 5” (z 10 VI 1981), dot. przyznania Czesławowi Miłoszowi tytułu dr. honoris causa KUL, oraz „Dodatek nadzwyczajny” (z 12 VI 1981) dot. pobytu Lecha Wałęsy i Czesława Miłosza na KUL; druk offsetowy, częściowo na powielaczu, nakł. 1–2 tys. egz. W redakcji w różnych okresach: Michał Drozdek, Robert Jaszczura, Zygmunt Kęszycki, Małgorzata Kowalewska, Stanisław Matejczuk, Grażyna Paliga, Jolanta Romanowska, Jan Strojnowski, Antoni Szwed i Jadwiga Wojtacka. Bieżące informacje, publicystyka, wywiady i dokumenty dot. szkolnictwa wyższego, w tym także przedruki z prasy związkowej. Kolportaż gł. w środowisku akademickim KUL.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry