Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13785,Kurier-Akademicki.html
2023-03-30, 04:06

Kurier Akademicki

"Kurier Akademicki", pismo NZS wydawane II 1987 – XII 1989 w Warszawie.

Ukazały się 23 nr. o obj. kilku s. w formacie A4 lub A5 (nr 11-12), drukowane techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 1-2 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Andrzej Anusz, Piotr Ciompa, Marek Gesell, Mariusz Kamiński, Piotr Skwieciński (studenci Uniwersytetu Warszawskiego); druk: M. Kamiński, Grzegorz Ciura, Piotr Węgrowski (techniką sitodruku) i w Wydawnictwie Prasowym Myśl za pośrednictwem Pawła Mikłasza (na offsecie); makiety: Joanna Wilczyńska, która również udostępniała mieszkanie na spotkania redakcji.

Publikowano informacje o działalności NZS w Warszawie i kraju, podejmowanych akcjach i sytuacji na uczelniach.

Kolportowano na terenie całego kraju, głównie przez struktury NZS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony