Hasła rzeczowe

Kwadrat

„Kwadrat”, dwutygodnik społeczno-zawodowy KKK Pracowników Poligrafii „S”, wydawany w Szczecinie 9 IV – 9 XII 1981 w obiegu oficjalnym. 31 I 1981 na I Ogólnopolskim Zjeździe Poligrafów w Szczecinie podjęto decyzję o wydawaniu pisma; tytuł nawiązywał do najczęściej używanej miary poligraficznej. Ukazało się 18 n-rów, nakł. 45 tys. egz. W redakcji w różnych okresach: Roman Łyczywek, Sławomir Majewski, Barbara Teresa Owczarek (sekretarz red.), Krzysztof Próchniewicz (z-ca sekretarza red.), Leszek Sławiński (redaktor nacz.), Henryk Stodolny, Jolanta Brodziska, Wojciech Chocianowicz (sekretarz po zmianie składu redakcji), Maciej Mielnicki, Kazimierz Proch (redaktor nacz. po zmianie), Tadeusz Szumigraj. Siedziba pocz. w Szczecińskich Zakładach Graficznych przy ul. Wojska Polskiego 128, nast. w pomieszczeniach przy ul. Andrzeja Małkowskiego 26. W n-rze 1 określono cele i zadania pisma: przyczynienie się do pełnej integracji członków „S”, realizacja programu ideowego, zawodowego i społecznego „S”, przeciwstawianie się publikowanym w mediach kłamliwym informacjom dot. „S” oraz żądanie zniesienia wszelkich zapisów cenzorskich. Publikowano teksty poświęcone historii drukarstwa oraz biogramy znanych i zasłużonych drukarzy. B.T. Owczarek opisywała problemy ówczesnej polskiej poligrafii – warunki bhp, zaopatrzenie czy stan parku maszyn. W „Kwadracie” znalazła się również rubryka z przeglądem prasy i wydarzeń dot. środowiska drukarzy. L. Sławiński zajmował się sprawami społeczno-ekonomicznymi. Ukazywały się wywiady m.in. z Andrzejem Wajdą, Stanisławem Kocjanem czy Albinem Siwakiem oraz obszerne artykuły historyczne, np. o gen. Ludomile Rayskim; eseje i felietony poświęcone ówcześnie bieżących wydarzeniom politycznym i związkowym były domeną W. Chocianowicza i T. Szumigraja. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano: L. Sławińskiego, K. Procha S. Majewskiego, B.T. Owczarek. Pismo przestało się ukazywać).

Michał Ruczyński | Jan Tarnowski

Opcje strony

do góry