Hasła rzeczowe

Latarnia

"Latarnia", podtytuł: „Niezależne pismo studentów”, oficjalny organ prasowy uczelnianego NZS, wydawane przez studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni X 1980 – V 1989. Do 13 XII 1981 legalne pismo studenckie, wydawane za zgodą władz uczelnianych (w tym KU PZPR WSM). Po 13 XII 1981 wydawane w podziemiu.

Ukazywało się w nr. (także podwójnych, liczba nieustalona) o obj. 8-24 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i techniką offsetową (nakład nieustalony), ilustrowane; wychodziło nieregularnie (nie wychodziło podczas wakacji).

W składzie redakcji m.in.: Jacek Boroń (redaktor odpowiedzialny, szef uczelnianego NZS), B. Czapiega, K. Gąsior, Z. Jankiewicz, K. Jaśkowiec, W. Kozimor, J. Podmokły, E. Rosiński, J. Siemionczyk, A. Surmacz, W. Szymczyk.

Prezentowano poglądy antykomunistyczne, zamieszczano bieżące informacje, komunikaty, publicystykę, artykuły historyczne, wywiady, przedruki z innych pism oraz wiersze.

Po 13 XII 1981 zwolniono z uczelni grupę niepokornych studentów, J. Boronia internowano.

Logo pisma sygnowano także wyd. specjalne, np. broszurę Władysława Bartoszewskiego ''Polskie Państwo Podziemne (1939-45). Zarys problemu'' (Gdynia 1981).

Piotr Brzeziński

Opcje strony

do góry