Hasła rzeczowe

Lewitacja

"Lewitacja", podtytuł: „Pismo społeczno-kulturalne”, wydawane nieregularne w Bielsku-Białej 1988-1989 z inicjatywy bielskiego KOS.

Ukazały się 3 nr. o obj. 24-32 s. w formacie A5, drukowane techniką sitodruku i offsetową w drukarni „S” Podbeskidzia w nakładzie 1 tys. egz.

Pomysłodawca i redaktor naczelny Janusz Okrzesik, autorzy artykułów: Ewa Łosińska, Andrzej Grajewski, Marek Chorabik, Mirosław Frączek, Krzysztof Markiel.

Publikowano artykuły dot. literatury, koncepcji politycznych, ekologii i regionalnej historii, także poezję i eseje.

Kolportowano kanałami kolportażowymi pism „Solidarność Podbeskidzia” i „Solidarni” na terenie regionu Podbeskidzie oraz w Krakowie.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry