Hasła rzeczowe

Łącznik (Rzeszów)

"Łącznik", pismo wydawane XI 1982 – IV 1983 w Rzeszowie przez Koło Oporu Społecznego MAKI we współpracy z RKW „S” Rzeszów, podtytuł: „Niezależne Pismo Robotnicze”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 1-2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu lub techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.; dwutygodnik.

Wydawca, redaktor i drukarz: Jan Klaudiusz Laskosz, organizacja i kolportaż: Marek Szczygieł, Stanisław Korczykowski, Andrzej Kubik, Stanisław Kliś, przepisywanie tekstów na matryce: Barbara Marczuk.

W piśmie zamieszczano apele, odezwy i komentarze (głównie z nasłuchu polskich rozgłośni na Zachodzie) oraz bieżące informacje z regionu.

Pismo przestało się ukazywać po aresztowaniu J.K. Laskosza 14 IV 1983 (zwolniony w VII 1983 na mocy amnestii).

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry