Hasła rzeczowe

Manifestacje 3 V 1979 i 1980 w Gdańsku

"Manifestacje 3 V 1979 i 1980 w Gdańsku", organizowane w Gdańsku przez środowisko ROPCiO i RMP. W 1979 po raz pierwszy mszę św. poprzedzającą manifestację w intencji ojczyzny zapowiadało ok. 700 ulotek-klepsydr rozklejonych w całym mieście. Po mszy uformował się pochód, który przeszedł pod pomnik Jana III Sobieskiego, gdzie do zebranych (wg organizatorów – ok. 1000 osób) przemawiał Tadeusz Szczudłowski. W 1980 po mszy św. uformował się pochód (wg organizatorów – ok. 1500 osób, wg SB – 1000), który tak jak rok wcześniej przeszedł pod pomnik Jana III Sobieskiego. Wśród manifestantów przeważali studenci i uczniowie szkół średnich, niesiono flagi narodowe i transparenty. Do zgromadzonych przemawiali Dariusz Kobzdej z RMP oraz T. Szczudłowski z ROPCiO. MO nie interweniowała, natomiast powracająca do domów grupa uczestników RMP została napadnięta i pobita przez ok. 20 mężczyzn w cywilu. D. Kobzdeja, Piotra Bystrzanowskiego, Janusza Karolika i Mirosława Rybickiego zabrano do samochodów i przewieziono na komendę MO. D. Kobzdeja aresztowano, pozostałych zwolniono. W innej części miasta zatrzymano T. Szczudłowskiego. 5 V Kolegium ds. Wykroczeń skazało D. Kobzdeja i T. Szczudłowskiego na 3 mies. aresztu. W obronę aresztowanych zaangażowały się środowiska opozycji demokratycznej.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry