Hasła rzeczowe

Merkuryusz Krakowski i Światowy

"Merkuryusz Krakowski i Światowy", pierwsze niezależne pismo społeczno-polityczne o profilu liberalnym, wydawane I 1979 – VI/VIII 1980 w Krakowie.

Ukazało się 9 nr. o obj. 16-80 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 300-800 egz.; miesięcznik, od nr. 4 dwumiesięcznik.

W składzie redakcji: Robert Kaczmarek (pomysłodawca, wydawca, redaktor; w tym celu w 1978 założył niezależną firmę wydawniczą Prywatna Inicjatywa Krakowska) – ujawnił się od nr. 5 (z XI 1979), początkowo pismo wydawano anonimowo; współpracownicy: Mirosław Dzielski (ps. Adolf Romański), autor m.in. manifestu ''Kim są liberałowie?'' (nr 4 z 1979), Danuta Suchorowska-Śliwińska, Jan Środoń, Henryk Woźniakowski, o. Jan Kłoczowski, Janusz Korwin-Mikke, Lesław Maleszka; druk: Magdalena Migała, Agnieszka Gramatyka, Magdalena Gramatyka i Jerzy Sidor.

Pismo stanowiło forum dla rodzącego się polskiego liberalizmu. Publikowano teksty postulujące m.in. oparcie refleksji ustrojowej na liberalizmie gospodarczym i tradycjach narodowych; propagowano politykę drobnych kroków i wykorzystywanie istniejących struktur do budzenia zaradności społecznej. W nr. 6 motto: ''Śmiech mędrca rozdziera zasłonę bytu'' (Sokrates, wychylając kielich).

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry