Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13849,Miesiecznik.html
18.05.2024, 21:18

Miesięcznik

"Miesięcznik", podtytuł: „Opinie, Komentarze, Analizy”, niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, wydawane V 1982 – III 1985 w Lublinie.

Ukazało się 20 nr. o obj. 28-70 s. w formacie A4 i A5, drukowanych 1982-1983 na powielaczu, 1984-1985 na offsecie (nr 1 z 1984 wydrukowany w Puławach techniką sitodruku) w nakładzie ok. 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Stefaniuk (inicjator i redaktor naczelny), Jan Magierski (wydawca i organizator druku, początkowo także drukarz), Bogusława Kaczyńska, Sabina Magierska; druk: J. Magierski (w 1982), Wojciech Guz (w 1983), następnie grupa drukarzy Andrzeja Woytowicza (1984-1985). Autorzy m.in.: ks. Franciszek Blachnicki, Andrzej Drawicz, Radosław Ł. Drwal, Lech Falandysz, Maciej Iłowiecki, Maria Janion, Janusz Jankowiak, Andrzej Kaczyński, Sławomir G. Kozłowski, Józef Kuśmierek, Lesław Paga, Adam Stanowski, Stefan Symotiuk, Michał Zieliński (wielu autorów związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Zamieszczano artykuły dot. polityki, ekonomii, historii, religii, spraw społecznych, kultury, edukacji i szkolnictwa wyższego.

Kolportowano na terenie Lubelszczyzny.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony