Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13857,Miedzyuczelniany-Komitet-Protestacyjny-Niezaleznego-Zrzeszenia-Studentow-1982-19.html
2023-12-08, 17:08

Międzyuczelniany Komitet Protestacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1982-1984

Międzyuczelniany Komitet Protestacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1982-1984. Międzyuczelniany Komitet Protestacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów był kontynuacją legalnych struktur NZS działających w Poznaniu przed 13 XII 1981. W skład MKP NZS wchodzili: Andrzej Grudziński (AE), Kajetan Koprowiak (AWF), Andrzej Nowotny (AR), Wojciech Putz (UAM), Mieczysław Prause (PP) – do IX 1983, Sławomir Smól (AM). W pracach MKP NZS uczestniczyli czasowo: Mariusz Zemer (AM) w 1982, Łukasz Zalewski od II do V 1983 i NN przedstawiciele PWSM i PWSSP.

Pierwsze spotkania członków podziemnej struktury NZS odbyły się już w XII 1981. Po raz pierwszy nazwa organizacji została ujawniona w V 1982 w nr. 8 „BISa”. Zebrania MKP NZS miały zazwyczaj charakter informacyjny. Przekazywano na nich wiadomości o sytuacji na poszczególnych uczelniach, mówiono o rozwoju wypadków w kraju i regionie. Ponadto omawiano zagadnienia związane z przygotowaniami do obchodów rocznicowych i akcji protestacyjnych, uzgadniano apele przeznaczone do publikowania w „BISie” i ulotkach oraz dyskutowano o sposobach kolportażu pism i publikacji wydawanych poza strukturą MKP NZS (książek, znaczków i prasy podziemnej). Jedynym pismem reprezentacji poznańskiego NZS był „BIS. Biuletyn Informacyjny Studentów”. Członkowie MKP NSZ utrzymywali też kontakty z innymi podziemnymi organizacjami studenckimi działającymi w Poznaniu, m.in. z Akademickim Ruchem Oporu i Narodową Organizacją Wyzwoleńczą Lechia.

W 1983 MKP NZS coraz bardziej zajmował się kolportażem literatury podziemnej. Książki sprowadzano z innych regionów, głównie z Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Szczecina. W konsekwencji MKP NZS przekształcił się wiosną 1984 w strukturę kolportażową i przestał pełnić funkcję organu koordynującego podziemną działalność na poznańskich uczelniach. W II 1984 przestał się także ukazywać „BIS”.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony