Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Ziemi Kępińskiej

Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Ziemi Kępińskiej. W mieście tym bardzo silną i prężną grupą zawodowo-społeczną byli kolejarze. Dlatego też pierwszy działający jawnie Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” powstał w Węźle PKP w Kępnie 1 II 1989. Jego przewodniczącym był Jan Janiec. W PKS „Solidarność” powstała pod koniec II 1989. Jej szefem został były przewodniczący KZ, internowany w stanie wojennym, B. Iracki. W Zakładach Urządzeń Chemicznych w Kępnie Komitet Organizacyjny „S” powstał 20 III. Na jego czele stanął członek Zarządu Regionu z 1981. Bogumił Skowroński. Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Ziemi Kępińskiej powołana została 31 III 1989 na zebraniu w Domu Katolickim przy parafii kępińskiej. Inicjatorem zebrania była „S” Węzła PKP. Przewodniczącym komisji został Jacek Śródka z Węzła PKP. Do władz „Solidarności” kępińskiej ponadto weszli: wiceprzewodniczący – Ryszard Hibszer, sekretarz – Alicja Toporowicz oraz członkowie: Maria Bykowska, B. Iracki, Józef Handrysik, Stanisław Piasecki, A. Kujawa i Henryk Muller. Już 5 kwietnia delegacja MKO NSZZ „Solidarność” Ziemi Kępińskiej zgłosiła się do naczelnika miasta i gminy z żądaniem przydzielenia lokalu.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry