Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy „Solidarność”

Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy NSZZ „Solidarność” w Łodzi, podziemna struktura działająca w Łodzi XII 1981 – VI 1989, założona przez nauczycieli, członów „S” zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Do pierwszych spotkań członków nauczycielskiej „S” doszło w 2. poł. XII 1981 w mieszaniu Zdzisława Brewińskiego, przew. Komisji Dzielnicowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” Łódź-Bałuty. Szefem MKP został Z. Brewiński, z-cami Józef Bagiński (ps. Adam) i Bogna Maurer (ps. Magda). Najważniejszym zadaniem MKP było podtrzymywanie działalności wydziałowych struktur związkowych w placówkach oświatowych w Łodzi; kontynuowano zbieranie składek, z których finansowano pomoc socjalną dla nauczycieli i pracowników oświaty zwolnionych z pracy z przyczyn politycznych, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, m.in. w postaci zasiłków pieniężnych, paczek świątecznych, wczasów dla całych rodzin nauczycielskich czy kolonii dla dzieci. Całość koordynowała i organizowała Bogna Maurer, która w 1983 występowała także jako pełnomocnik przed instancjami odwoławczymi nauczycieli zwolnionych z pracy w XXX LO (Krystyny Kowalczyk i Ryszarda Miezianko). 1982–1987 MKP wydawał podziemne pismo „Solidarni. Wiadomości Wojenne”. 1982–1987 MKP kolportował wydawnictwa podziemne, gł. pisma, m.in. „Solidarni. Wiadomości Wojenne”, „Prześwit”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego” (z Haliną Szpigiel i Zbigniewem Głuszczakiem z TKZ UŁ) w szkołach i placówkach oświatowych. MKP posiadał 3 własne punkty kolportażowe, prowadzone we własnych mieszkaniach przez Annę Gnapp, Jolantę Płoszajską i Krystynę Kostek. 1982–1985 MKP organizował akcje ulotkowe. W XII 1982, w pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, MKP zorganizował akcję wysłania listu satyrycznego (autorstwa Bogny Maurer), w 1983 akcję pod hasłem: „Dzień bez prasy reżimowej”, polegającą na blokowaniu wejść do kiosków „Ruchu”, m.in. przez uszkadzanie kłódek lub zakładanie dodatkowych. 1982–1989 MKP prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych, zawierającą łącznie ponad 1 tys. tytułów, którą kierowała Krystyna Toruń. W różnych okresach z MKP współpracowało blisko 100 osób, m.in. Zofia Filipek, Jadwiga Karbownik, Krystyna i Paweł Hanauskowie, Marek Krakowski, Barbara Kubsik, Krystyna Legędź, Iga i Witold Montygierdowie, Wanda Perlińska, Andrzej Płoszajski, Cecylia i Sylwester Skowrońscy, Krystyna Szczepanik, Anna Urbanowicz. MKP zakończył działalność w VI 1989 w zw. ze wznowieniem jawnej działalności przez Regionalną Radę Sekcji Oświaty i Wychowania „S” w Łodzi.

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry