Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Nowa Huta

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Nowa Huta, powstał w X 1982 w odpowiedzi na apele TKK (z 9 X 1982) i RKW Małopolska (z 10 X 1982) o przeprowadzenie w dniu 10 XI 1982 strajku powszechnego w związku z delegalizacją „S” (na mocy ustawy z 8 X 1982). Jego celem miała być organizacja i koordynacja tego protestu w zakładach pracy Nowej Huty. Później współpracował z RKW, a po jego rozwiązaniu współorganizował Regionalny Komitet „S” Małopolska, który powstał 28 X 1983: dwóch reprezentantów MKS NH wchodziło w skład plenum, a jeden był stałym członkiem Prezydium RKS.

Z czasem zmienił nazwę na Międzyzakładowy Komitet „S” NH, którego działalność opierała się głównie na najlepiej zorganizowanych działaczach „S” nauczycielskiej. W latach 1982-1983 wydawał pismo „Obserwator wojenny”.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry