Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Szczecinie

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Szczecinie z siedzibą w Porcie szczecińskim, utworzony 18 VIII 1988. W składzie reprezentanci strajkujących od 17 VIII 1988 zakładów pracy Szczecina: Edward Radziewicz, Jarosław Krakowski, Jerzy Wojtowicz, (Zarząd Portów Szczecin – Świnoujście), Józef Ignor, Andrzej Milczanowski (Wojewódzkiego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczecinie). W kolejnych dniach do składu MKS delegowani zostali: Henryk Stachal (Zakład Włókien Chemicznych Chemitetx – Wiskord), Romuald Wołodźko (Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne) Andrzej Gruszczyński (Zakład Usług Żeglugowych). 20 VIII 1988 wyłoniono władze MKS: E. Radziewicz (przewodniczący), J. Ignor (wiceprzewodniczący), H. Stachala (zastępowany kilka dni przez Henryka Osińskiego), R. Wołodźko, A. Gruszczyński, A. Milczanowski (którego o reprezentowanie poprosił WPKM), J. Krakowski, J. Wojtowicz (członkowie), od 21 VIII Artur Balazs, reprezentant Wojewódzkiej Rady Rolników „S” Regionu Pomorza Zachodniego, od 22 VIII 1988 po rozpoczęciu strajku w Zakładzie Budownictwa Kolejowego - Edward Dworakowski. MKS prowadził strajk w zakładach pracy Szczecina od 18 VIII do 3 IX 1988, informacje o jego działalności ukazywały się codziennie na łamach „Kuriera Strajkowego” („Biuletynu Informacyjnego MKS”) redagowanego przez Zbigniewa Jasinę, a także „Biuletynu Strajkowego” redagowanego przez Jerzego Zimowskiego. Postanowiono nie rozwiązywać MKS do momentu rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu; 12 IX 1988 MKS przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ Solidarność Regionu Pomorza Zachodniego.

Artur Kubaj

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry