Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Tomaszowie Mazowieckim

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Tomaszowie Mazowieckim, powołany 13 XII 1981 przez działaczy tomaszowskiej „S” z Regionów Województwa Piotrkowskiego i Ziemi Łódzkiej. Zebranie założycielskie odbyło się w mieszkaniu Tadeusza Cielniaka, uczestniczyli: Zygmunt Augustyniak (członek ZR Województwa Piotrkowskiego), T. Cielniak (przewodniczący Delegatury Regionu Ziemia Łódzka), Halina Jabrzyk (wiceprzewodniczący Delegatury Regionu Województwa Piotrkowskiego) oraz Maria Biesiadowska, Stanisław Kurnik, Maria Piotrowicz, Wiesław Psut, Ryszard Trocha; stale współpracowali: Andrzej Bielas, Cezary Bugajski, Ryszard Chachuła, Wiktor Dratwa, J. Harasimowicz, Czesław Kalarus, Andrzej Michalecki, Zbigniew Rychlik, Włodzimierz Szewczyk, Stanisław Szubert i Ryszard Wędrychowicz – przewodniczący Delegatury Regionu Województwa Piotrkowskiego w Tomaszowie Maz.

13 XII 1981 T. Cielniak i S. Kurnik wynieśli z Delegatury „S” Ziemi Łódzkiej w Tomaszowie Maz. powielacz białkowy i materiały poligraficzne, 14 XII 1981 opublikowano rozkolportowaną w zakładach pracy odezwę „Do mieszkańców Tomaszowa” z wezwaniem do strajku, żądaniem odwołania stanu wojennego i uwolnienia aresztowanych; 20 XII 1981 rozkolportowano ulotki świąteczne z życzeniami dla członków „S” i mieszkańców Tomaszowa. Akcję ulotkową prowadzono z przerwami przez cały XII 1981; wydano 5 ulotek w nakł. po 800-1000 egz.; druk w mieszkaniach: M. Biesiadowskiej (13 XII 1981), T. Cielniaka (20 XII 1981), W. Dratwy, R. Wędrychowicza. Działalność MKS została przerwana 22 III 1982 zarekwirowaniem powielacza w toku rewizji w domu matki R. Wędrychowicza. 22-30 III 1982 aresztowano i osadzono w ZK w Piotrkowie Tryb. Z. Augustyniaka, T. Cielniaka, W. Dratwę, S. Kurnika, W. Psuta, Z. Rychlika, S. Szuberta, R. Trochę, R. Wędrychowicza oraz w ZK w Łodzi M. Biesiadowską i M. Piotrowicz; 28 V 1982 Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. skazał na 2 lata więzienia Z. Augustyniaka, T. Cielniaka, Z. Rychlika i R. Wędrychowicza, pozostałych – od 1 roku do 18 mies. w zawieszeniu na 3 lata, M. Piotrowicz i włączonego do sprawy W. Jurczyńskiego uniewinniono. W I 1983 wykonanie kar bezwzględnego więzienia warunkowo zawieszono na 4 lata; S. Szuberta (kurator oświaty i wychowania w Piotrkowie Tryb.) zawieszono w pracy nauczyciela na 4 lata.

Do 1989 większość członków b. MKS uczestniczyła w kolportażu wydawnictw podziemnych z Warszawy, Gdańska, Łodzi i Nowej Huty, w Pielgrzymkach Ludzi Pracy i Mszach za Ojczyznę w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sulejowie, Tomaszowie Maz. i Warszawie.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Piotrkowska, Tomaszów Mazowiecki

Opcje strony

do góry