Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”

Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” – założony 10 IX 1980 w Świdniku pod nazwą „Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z siedzibą w Lublinie”, podczas spotkania przedstawicieli 27-28 zakładów pracy z Lublina, Świdnika, Puław, Lubartowa i (prawdopodobnie) Chełma. Przewodniczącym Komitetu został Czesław Niezgoda – przywódca lipcowego strajku w Węźle PKP Lublin. W skład Komitetu weszli ponadto: Ryszard Kuć (zastępca przewodniczącego), Stanisław Daniel (zastępca przewodniczącego), Jerzy Gregorowicz, Aleksander Chrzanowski, Zdzisław Kudyk, Jan Nakonieczny, Bolesław Ćwikła, Marian Smalec, Jan Bochra, Wiesław Krzyszczak i Ryszard Jankowski.

W następnych tygodniach w jego skład weszli jeszcze: Janusz Rożek, Jan Bartczak, Zbigniew Jędruszewski, Andrzej Jóźwiakowski, Wiesław Kamieński, Mieczysław Łazarz, Bogdan Misiak, Antoni Pietrzak, Adam Stanowski, Czesław Wawrzyk, Bogusław Mikus, Janusz Karpiński, Zygmunt Łupina, Andrzej Sokołowski i Julian Dziura.

Mniej więcej od końca września 1980 komitet występował pod nazwą: Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego (krótsza wersja: MKZ – Lublin NSZZ „Solidarność”). W ciągu jesieni 1980 Komitet skupił wokół siebie struktury związku w historycznych granicach Lubelszczyzny, z terenu ówczesnych województw: lubelskiego, zamojskiego, chełmskiego oraz częściowo bialskopodlaskiego i siedleckiego. W styczniu 1981 odłączył się MKZ w Chełmie (wraz ze strukturami w Krasnymstawie) tworząc osobny Region Chełmski.

Pierwsza siedziba komitetu, od 27 IX 1980, mieściła się przy ul. Okopowej 7 w Lublinie. W połowie II 1981 MKZ rozpoczął przejmowanie kamienicy po WRZZ przy ul. Królewskiej 3 (do dziś siedziba Zarządu Regionu). Nieco wcześniej, w nocy z 6 na 7 II 1981, podczas zebrania komitetu, na tle negatywnej oceny działalności Prezydium MKZ, przewodniczący Niezgoda wraz z dwoma zastępcami (Stanisław Daniel i Ryszard Kuć) złożyli rezygnację. Przyjęto dymisję Niezgody i Daniela. Wiceprzewodniczącego Kucia pozostawiono na stanowisku. Wybrano 7-osobowe prezydium. Nowym przewodniczącym został Jan Bartczak. Nowym członkiem prezydium został Andrzej Sokołowski. W trakcie zebrania, z funkcji wiceprzewodniczącego zrezygnował Bolesław Ćwikła.

Komitet zakończył swe funkcjonowanie 16-17 V 1981, z chwilą przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Zarządu Regionu, podczas drugiej tury I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego, odbywającego się w Świdniku.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry