Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13888,Mini-Max-NZS.html
2023-06-02, 01:05

Mini-Max NZS

"Mini-Max NZS", informator wydawany przez Zarząd Uczelniany NZS Politechniki Częstochowskiej. Nr 1 ukazał się 12 IV 1981. Od nr. 2 wspólne pismo NZS Politechniki i WSP. Założycielem i redaktorem był Jan Sakiel, potem także Wojciech Rotarski, ze strony WSP współpracowała Lidia Gara.

Ukazały się 4 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowane na offsecie w poligrafii Studenckiej Spółdzielni Pracy Grosik w Częstochowie w nakładzie 500–1000 egz.

Zamieszczano informacje o działalności NZS obu uczelni – o wyborach do władz, udziale w pielgrzymce akademickiej na Jasną Górę 3 V 1981, protestach po zamachu na papieża Jana Pawła II, a także komunikaty z zebrań Zarządu Uczelnianego, Komisji Koordynacyjnej, relacje z I Zjazdu NZS w Krakowie i I Zjazdu Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania, informacje o wyborach rektora Politechniki, przedruki z prasy krajowej NZS. Numer zamykała rubryka informująca o niezależnych wydarzeniach kulturalnych w Częstochowie. Ostatni, nr 4, który ukazał się 25 V 1981, w całości poświęcony został inicjatywom utworzenia samorządu studentów. Zamieszczono w nim także wypowiedź nowego rektora Politechniki prof. Janusza Braszczyńskiego.

Po przerwie wakacyjnej pismo nie zostało wznowione.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony