Hasła rzeczowe

Młodzież

"Młodzież", jedno z pierwszych młodzieżowych pism po 13 XII 1981, wydawane przez Polską Niezależną Organizację Młodzieżową we Wrocławiu XII 1982 – 1984.

Ukazało się 8 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 980-1,5 tys. egz. (w wyniku trudności technicznych nr 1 ukazał się dwukrotnie – pierwszą wersję, wydrukowaną w małym nakładzie w nieznacznie zmienionej formie wydano powtórnie w III 1983).

Redaktor naczelny: Robert Chmielarczyk, po jego zatrzymaniu w XII 1983 Artur Adamski.

Pismo przestało się ukazywać w wyniku rozbicia represjami SB struktury organizacyjnej PNOM.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry