Hasła rzeczowe

Młodzieżowa Grupa Niepodległościowa Pokolenie ’80-88

Młodzieżowa Grupa Niepodległościowa Pokolenie Pokolenie „Pokolenie”, podtytuł: od XI 1983 „Niezależne pismo Polski Walczącej”, od II 1984 „Pismo Polski Walczącej”, od I 1985 „Pismo Oświaty Niezależnej – Region Gorzów Wlkp.”, od IV 1986 „Pismo Oświaty Niezależnej”; wydawane w Gorzowie Wielkopolskim. ’80-88, struktura opozycyjna powołana w Opolu w 2. połowie 1988 przez działaczy Ruchu WiP; najaktywniejsi: Tomasz Ardzijewski, Bogdan Bocheński, Adam i Zbigniew Cieślińscy, Jerzy Golczuk, Mariusz Jankiewicz, Wojciech Kaczmarek, Arkadiusz Karbowiak, Mariusz Pawelec, Wiesław Różycki; wśród współpracowników m.in. Zbigniew Dzięgielewski i Andrzej Kuczuk. Grupę i jej środowisko cechował polityczny pluralizm odwołujący się do ideałów „S” i Ruchu WiP przy konsekwentnej orientacji niepodległościowej i antykomunistycznej; ideowe oblicze grupy uformowało się pod wpływem Wiesława Uklei i Zbigniewa Bereszyńskiego. Współorganizowano protesty przeciwko ugodzie Okrągłego Stołu, opowiadano się za bojkotem wyborów do sejmu tzw. kontraktowego w VI 1989; działacze MGN uczestniczyli w protestach przeciwko prezydenturze gen. Wojciecha Jaruzelskiego i stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce.

W 1989 z MGN wyodrębniły się opolskie grupy Solidarności Walczącej, KPN oraz LDPN. We IX 1989 MGN uczestniczyła w powołaniu Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego. Działacze MGN (zwłaszcza J. Golczuk, A. i Z. Cieślińscy, T. Ardzijewski) byli wielokrotnie represjonowani (zatrzymania, rewizje, kolegium ds. wykroczeń); niektóre akty represji wobec nich stały się tematem interpelacji zgłoszonej latem 1989 przez posła OKP Bronisława Wilka.

MGN Pokolenie ’80-88 wydawała pisma „Pokolenie ’80-88” oraz „Na Bieżąco”.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry