Hasła rzeczowe

Młodzieżowe Jednostki Oporu (Wrocław)

Młodzieżowe Jednostki Oporu, organizacja utworzona we Wrocławiu jesienią 1982 z połączenia dwóch grup młodzieżowych znających się z prosolidarnościowych demonstracji i mszy za Ojczyznę: Sławomira Niećki (Mariusz Kresa, Ewa Kapała-Stewart, Grażyna Kisielińska) oraz Piotra Buzara (Tomasz Trump, Sylwia Stetkiewicz, Dariusz Tokarz, Marta Jaremczak-Buzar, Elżbieta Jaremczak-Kras). Nazwę przyjęto X 1983, kiedy organizacja rozpoczęła wydawanie miesięcznika „Zarysy”. Działalność MJO nastawiona była na edukację, 1985 utworzono bibliotekę, prowadzoną przez Tomasza Trumpa, liczącą ok. 200 egz. wydawnictw niezależnych i podziemnych. Przy okazji tworzenia „Zarysów” współpraca MJO z Antonim Lenkiewiczem. Członkowie prowadzili liczne działania, m.in. akcje plakatowe, ulotkowe, napisy na murach, powielanie druków z treściami antykomunistycznymi, kolportaż prasy podziemnej (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Jednością Silni”) i ksią?ek. XII 1983 dżek. XII 1983 działalność MJO przerwana w zw. z zatrzymaniami członków i aresztowaniem S. Niećki. Członkowie pozostali aktywni do 1989 w ramach in. struktur i ruchów opozycyjnych, m.in. Międzyszkolnego Komitetu Oporu, WiP, SW i Pomarańczowej Alternatywy.

 

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry