Hasła rzeczowe

Młodzieżowy Ruch Niepodległość

Młodzieżowy Ruch Niepodległość, konspiracyjna organizacja młodzieży szkół średnich utworzona w 1982 we Wrocławiu przez Andrzeja i Grzegorza Gerszendorfów. W początkowym okresie jej celem była walka zbrojna. Podjęte zostały próby zdobycia broni i gromadzenia materiałów wybuchowych.

MRN w 1982 i 1983 przeprowadził szereg akcji o charakterze sabotażowym. Polegały one m.in. na podpalaniu tablic propagandowych PZPR oraz przekazywaniu drogą telefoniczną i pocztową ostrzeżeń funkcjonariuszom SB, MO, ORMO. Stałą formą działalności było niszczenie komunistycznych plakatów, rozwieszanie transparentów popierających „S”, druk i rozrzucanie ulotek. W czasie demonstracji MRN starał się unieruchomić pojazdy ZOMO za pomocą przygotowanych wcześniej kolczatek oraz oślepić je rzucając na szyby woreczki z mąką. W 1983 rozpoczął współdziałanie z Młodzieżowymi Jednostkami Oporu.

O zmianie charakteru organizacji przesądziło nawiązanie w 1984 bliskiej współpracy z Marianem Charukiewiczem. Pod jego wpływem MRN zrezygnował z działań sabotażowych, skupiając się na pracy wydawniczej oraz samokształceniowej. W celu zmylenia SB druki ulotne i prasa wydawana przez MRN były sygnowane najczęściej nazwami innych organizacji, a jako miejsce ich wydania podawano np. Leszno. Od 1986 organizacja wydawała biuletyn „Piłsudczyk”, następnie „Piłsudczyk Wielkopolski”. W tym okresie zbliżyła się organizacyjnie i ideowo do Solidarności Walczącej.

Do 1989 oparła się działaniom SB.

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry