Hasła rzeczowe

Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej

Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej, grupa powstała 24 IV 1988 jako Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli, z inicjatywy Jerzego Gorzelika, ucznia II klasy I LO im. M. Kopernika w Katowicach.

Skupiała uczniów I LO, IV LO im. M. Nowotki, LO im. A. Mickiewicza i Liceum Zawodowego przy Hucie Baildon w Katowicach. Trzon grupy poza Gorzelikiem stanowili także: Adam Celder, Robert Dyja, Maciej Kaszowski, Jacek Kowalczyk, Wojciech Niedźwiedź.

Pierwsza akcja: wymalowanie antykomunistycznych napisów na murach I LO w Katowicach pod koniec 1987, jeszcze przed formalnym powstaniem grupy.

Podstawową działalnością grupy było: malowanie napisów na murach, kolportaż pism SW „PiK” i „WiS”, współorganizowanie demonstracji rocznicowych (m.in. 11 XI 1988 manifestacji w Katowicach w rocznicę odzyskania niepodległości Polski), wydawanie pisma „Przebojem”. Od 8 IX 1988 MRO N wszedł w skład struktur SW, przyjmując nazwę Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej, w szczytowym momencie liczył 30 os. Udział w akcji wzywającej do bojkotu wyborów w 1989, współorganizacja manifestacji przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta.

W 1990 członkowie MRO SW zaangażowali się w tworzenie Partii Wolności i Klubu Antykomunistycznego im. Józefa Mackiewicza. Aktywność grupy wygasła w drugiej poł. 1990.

 

Monika Kobylańska

Katowice, Solidarność Walcząca, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry