Hasła rzeczowe

Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej

Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej (MRO SW), grupa powstała 24 IV 1988 jako Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli, z inicjatywy Jerzego Gorzelika, ucznia 2 klasy I LO im. M. Kopernika w Katowicach. Skupiała uczniów I LO, IV LO im. M. Nowotki, LO im. A. Mickiewicza, i Liceum Zawodowego przy Hucie Baildon. Pierwszą akcją było wymalowanie antykomunistycznych napisów na murach I LO w Katowicach pod koniec 1987. Podstawową działalnością grupy było: malowanie napisów na murach, kolportaż pism SW „PiK” i „WiS”, współorganizowanie demonstracji rocznicowych, wydawanie pisma „Przebojem”. Od 8 IX 1988 MRO SW wszedł w skład struktur Solidarności Walczącej, przyjmując nazwę Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej, w szczytowym momencie liczył 30 os. Brał udział w akcji wzywającej do bojkotu wyborów, współorganizował manifestację przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. W 1990 członkowie MRO SW zaangażowali się w tworzenie Partii Wolności i Klubu Antykomunistycznego im. J. Mackiewicza. Aktywność grupy wygasła w drugiej poł. 1990.

Monika Kobylańska

katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry