Hasła rzeczowe

Muchomor

"Muchomor", pismo NZS Politechniki Szczecińskiej, wydawane X 1980 – 13 XII 1981, powołane (razem z pismem „Prawda”) na zebraniu Zarządu Komitetu Założycielskiego NZS PSz w domu Piotra Zalewskiego.

Ukazało się 6 nr. o obj. ok. 24 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 300-1200 egz.; wychodziło nieregularnie.

Osoby odpowiedzialne: Jerzy Kuźniar, Janusz Maderski, Łukasz Piskorski (studenci Instytutu Okrętowego PSz.); organizowaniem i prowadzeniem pism i pozostałych wydawnictw kierowali: w „Prawdzie” Bernard Wojewoda (student Wydz. Budowy Maszyn), w „Muchomorze” Janusz Maderski (student Instytutu Okrętowego), redakcje nie były rozdzielone, wspólnie redagowano, składano i drukowano. W składzie redakcji: Ł. Piskorski, Marek Rudnicki, Zbigniew Rutkowski, J. Kuźniar, Marek Koćmiel, Sława Boboryko, J. Maderski, Leszek Blachowski, B. Wojewoda, Krzysztof Bielawski, Mirosław Raiter, Artur Kmieć.

„Muchomor” wydał także opracowanie historyczne ''Katyń'' (ok. 30 s.) oraz wspólnie z redakcją „Prawdy” ''Wojnę polsko-sowiecką'', ''Węgry ’56'' (w 2 lub 3 częściach), wszystkie w nakładzie ok. 1000 egz. W „Muchomorze” poruszano tematy historyczne, gospodarcze, polityczne, często prezentowano je w sposób humorystyczny; publikowano także poezję.

 

Grzegorz Czapski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry