Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13920,N.html
2023-01-27, 00:12

N

"N", podtytuł: „Organ Uczelnianego Komitetu Strajkowego UMCS”, pismo wydawane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podczas strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierii 24/25 XI – 11 XII 1981; winieta przedstawiała pędzącą bombę oznaczoną literą ''N'' (bomba neutronowa), przed którą ucieka sowiecki żołnierz oznaczony napisem ''Sojusz'' (nawiązanie do bloku sowieckiego).

Ukazało się 18 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1 tys. egz.

W składzie redakcji: Krzysztof Hariasz, Emil Warda i Wojciech Oleksiński. Pomysłodawca tytułu i autor winiety: E. Warda. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. na terenie Wydz. Ekonomii UMCS.

Zamieszczano informacje i dokumenty dot. strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej WSI na terenie kraju i w Lublinie (m.in. fluktuacja strajkujących na UMCS).

Kolportowano na strajkujących uczelniach Lublina.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony