Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13922,Na-Biezaco.html
2023-09-25, 19:39

Na Bieżąco...

"Na Bieżąco...", podtytuł: „Serwis informacyjny”, pismo Biura Informacyjnego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy wydawane 19 VIII – 12 XII 1981, założone przez Zofię Bobińską (późn. Jaszczę).

Ukazały się 33 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, drukowane na offsecie i powielane techniką kserograficzną w nakładzie 1,5 tys. egz.; tygodnik, podczas I KZD dziennik.

W składzie redakcji: Z. Bobińska (późn. Jaszcza), Sabina Sosnowska, Zdzisław Strzelec, we współpracy z redaktorami „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, m.in.: Henrykiem Nazarczukiem, Markiem Kozłowskim, Hanną Krzewską-Lis, Janiną Stasiak. W czasie I KZD pismo miało dodatkowy podtytuł: „Biuletyn Zjazdowy”, z równoległą numeracją (nr. 1-9).

Publikowano informacje lokalne, z Regionu, kraju, także komunikaty, ogłoszenia, apele i uchwały ZOW „S” w Legnicy, KZ „S” z terenu woj. oraz KZD.

Kolportowano w Regionie.

Po 13 XII 1981 wznowione z podtytułem: „Wojenny serwis informacyjny MKS NSZZ «Solidarność» w Legnicy”, od nr. 41/7 (z 23 II – 1 III 1982): „WSI MKS NSZZ «Solidarność» Zagłębie Miedziowe”, wydawane I-V 1982 w Legnicy.

Ukazało się 15 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie do 5 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: M. Kozłowski, Maciej Juniszewski (ps. S. Majus); druk: m.in.: Eugeniusz Krzysztof Brycki, Ireneusz Pol.

Informowano o bieżących wydarzeniach w Legnicy, woj. legnickim, Wrocławiu, kraju, o represjach wobec działaczy „S”, internowanych, podawano wiadomości pochodzące z nasłuchu Radia Wolna Europa, publikowano komentarze publicystyczne o sytuacji w Polsce i dot. wydarzeń w Regionie, dokumenty MKS „S” Zagłębie Miedziowe, MKK „S” w Złotoryi, wzywano do akcji małego sabotażu, stawiania biernego oporu (przy okazji obchodów 1 Maja).

Kolportowano w Regionie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony