Hasła rzeczowe

Nadzieja

"Nadzieja", podtytuł: „Pismo członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Częstochowa”, wydawane X 1982 – XI 1987 w Częstochowie przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny „S” (w XII 1982 przemianowany na Tymczasową Komisję Regionalną „S”), od III 1985 przez RKK „S”. W zamierzeniu miało być uzupełnieniem pisma „CDN”.

Ukazało się 37 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu ręcznym, od I 1986 w formacie A5 techniką sitodruku w nakładzie 1,2-2 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie zespołu w różnych okresach (redakcja i druk): Krzysztof Piechocki, następnie redakcja i drukarnia „CDN” (IV-XI 1983 po aresztowaniach w środowisku „CDN” wydawanie zawieszono); od XI 1983 Zbigniew Muchowicz, Iwona Pasternak; od XII 1983 (po aresztowaniu Z. Muchowicza i I. Pasternak) Halina Sołdrowska (redakcja), Stefan Herbert Dąbek, Jan Kramarski i Urszula Bal (druk).

Zamieszczano początkowo głównie przedruki dłuższych artykułów, teksty publicystyczne, wiersze; od XI 1983 także wiadomości z Regionu, oświadczenia TKR, RKK; w nr. 29 opublikowano komunikaty jawnie działającego Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowa, w nr. 32 roczne sprawozdanie z działalności RKK (1985-1986). Pismo regionalne, kolportowane bezpłatnie.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry