Hasła rzeczowe

Nasza Gazeta

"Nasza Gazeta", podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Zakłady Kineskopowe «Unitra-Polkolor»”, pismo informacyjne „S” wydawane w Piasecznie 6 VII – 27 XI 1981.

Ukazało się 6 nr. w formacie A4 i A5 (nr 6), drukowanych na offsecie w drukarni Polkoloru w nakładzie 300-1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, do użytku wewnątrzzwiązkowego.

W składzie redakcji: Jerzy Rajnisz, D. Jakubicz, A. Janicki; adres redakcji: Piaseczno, ul. Kineskopowa 1.

Publikowano informacje i komentarze dot. „S” oraz związane z funkcjonowaniem Polkoloru. 4 VIII 1981 wydano dodatek nadzwyczajny: ''Akcja protestacyjna w Mazowszu''. Nr. 3-4 poświęcono I KZD.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Piaseczno

Opcje strony

do góry