Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13935,Nasza-Gazeta-Kepno-Sycow.html
2023-03-25, 02:50

Nasza Gazeta (Kępno-Syców)

"Nasza Gazeta", dwutygodnik Międzyzakładowych Komisji Organizacyjnych NSZZ „S” Ziemi Kępińskiej i Sycowskiej, pismo związane z MKO Syców i MKO Kępno, wydawane 17 IX 1989 – 1991, nr 1 z dopiskiem „Kępno-Syców”, nr 2 z X 1989 z podtytułem „Dwutygodnik Międzyzakładowych Komisji Organizacyjnych NSZZ «S» Ziemi Kępińskiej i Sycowskiej”, od XI 1989: „Biuletyn Informacyjny Syców-Kępno-Wieruszów”.

Ukazało się co najmniej 16 nr. o obj. 8 s., do nr. 3 w formacie A4, w nakładzie 500 egz. (Kępno 300, Syców 200), cena 70 zł (nr. 10-11(15-16) z I-II 1991 ok. 400 zł.), od nr. 4 (XI 1989) w zmienionej szacie graficznej.

Nie podano składu redakcji, z pismem związani byli: Jacek Śródka (przewodniczący MKO Syców) i Tadeusz Połosak (MKO Kępno), adres redakcji od IX 1989: biuro MKK „S” przy pl. Wolności 6.

Skupiano się przede wszystkim na sprawach lokalnych ziemi kępińsko-sycowskiej, lokalnej „S”, KO, sprawach gospodarczych i politycznych, informowano np. o nowych komisjach zakładowych i „S” Rolników Indywidualnych, cenach chleba w Sycowie, Kępnie i Perzowie oraz polityce spółdzielni mieszkaniowych i mleczarni w Międzyborzu.

W 1990 nastąpił rozłam, pismo w tym samym formacie i układzie, bez porozumienia ze sobą, wydawały równolegle Kępno i Syców: Kępno w starej numeracji, o obj. 4 s., Syców od XI 1990, z oznaczeniem: nr 1(6) rok 1, o obj. 8 s., w zmienionym formacie; w V 1990 obie wersje wróciły do takiego samego formatu, nr. w większości poświęcone wyborom do samorządów terytorialnych. VII 1990 – II 1991, od nr 4(9), wydawane tylko w Sycowie z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny”. Publikowano informacje lokalne, głównie społeczne, ekonomiczne i polityczne, artykuły poświęcone Świętu Niepodległości i X-leciu istnienia NSZZ „S”; nr 8(13) z XI 1990: nt. wyborów prezydenckich, na pierwszej stronie apel wyborczy „Tylko Wałęsa”.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony