Hasła rzeczowe

Nasza Solidarność (Kalisz-Konin-Sieradz)

"Nasza Solidarność", pismo Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz–Konin–Sieradz, wydawane 31 VIII 1983 – XI 1984 (nr sygnalny 6 VII 1983).

Ukazało się 20 nr. (w tym podwójne) o obj. 4-8 s. w formacie A4, nr. 1-2 drukowane w Kaliszu techniką sitodruku, od nr. 3 w Warszawie na powielaczu w nakładzie 500-1200 egz.; miesięcznik.

W składzie zespołu: Marek Aleksandrzak, Liliana Grabowska, Anna i Józef Jaworowiczowie, Małgorzata Jedynak, Elżbieta Kubasik, Mikołaj i Jacek Malcowie, Mirosława Mencel, Jadwiga i Wojciech (syn) Mlonkowie z Ursusa, Lucyna Prylińska, Bogusław Śliwa, Marek Wiśniewski, Ewa Bugno-Zaleska i Wojciech Zaleski z Konina; druk: B. Śliwa (nr. 1-2), Antoni Pietkiewicz (od nr. 3).

Publikowano artykuły nt. stanu wojennego, „S”, sytuacji w kraju; wydrukowano fragmenty rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych ws. warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy SB i MO, informowano o wydarzeniach w 3 regionach; o zatrzymaniach, aresztowaniach, rewizjach, strajkach; publikowano potwierdzenia wpłat.

Z warszawskiej drukarni do Kalisza pismo przywozili m.in. Krzysztof Doman, Janusz Pietkiewicz, M. Wiśniewski; odbierano z ul. Tykocińskiej w Warszawie, dostarczano na ul. Wyspiańskiego w Kaliszu. Od wiosny 1984 w wyniku spotkania w IV 1984 A. Pietkiewicza z liderami podziemia kaliskiego (m.in. Bogdanem Lisowskim, L. Prylińską, Andrzejem Węgrzynem, Andrzejem Wojkowskim) „Nasza Solidarność” rozprowadzana była w kaliskich zakładach pracy przez rozbudowaną sieć kolportażu związaną z grupą A. Wojkowskiego.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry