Hasła rzeczowe

Nasze Sprawy

"Nasze Sprawy", miesięcznik „S” Region Mazowsze Oddział Piaseczno (zakłady pracy w Piasecznie, Konstancinie-Jeziornej, Lesznowoli i Górze Kalwarii) wydawany 30 IV – 1 XII 1981.

Ukazało się 9 nr. w formacie A4, drukowanych na offsecie w drukarni Stołecznego Centrum Rehabilitacji Stocer w Kon­stancinie w nakładzie 500 egz.; ilustrowane.

W składzie redakcji: Czesław Apiecionek (założyciel i redaktor naczelny), A. Brodowski (opracowanie graficzne), Piotr Gasparski, Stanisław Dębowski (redaktor techniczny) i M. Lipnicka. Adres redakcji: Piaseczno, ul. Jaworskiego 16.

Publikowano komunikaty i informacje związkowe, relacje z zebrań w zakładach pracy Oddziału Piaseczno, listy otwarte, komunikaty, apele, opisy spraw samorządowych; w kolejnych nr. przedstawiano KZ z obszaru Oddziału Piaseczno i osoby, które je tworzyły.

Kolportowano na terenie Oddziału Piaseczno.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Piaseczno

Opcje strony

do góry