Hasła rzeczowe

Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1

Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1, założona w 1978 lub 1978/1979 przez Marka Borowika, Przemysława Cieślaka i Wacława Holewińskiego. Działała do 13 XII 1981, pocz. w ramach NOW-ej. Wśród współpracowników m.in.: Paweł Sadowski, Grzegorz Wakulski i Urszula Ziętek. Drukowano na własnych powielaczach, korzystano z poligrafii NZS i na tzw. dojściach w państwowych powielarniach: w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centralnym Komitecie SD. Nakł. 1–3 tys. Wydano ok. 20 pozycji, w tym: Mikołaj Arżak (właśc. Julij Daniel), Odkupienie i inne opowiadania (1981), Kazimiera Iłłakowiczówna, Opowieść o moskiewskim męczeństwie. Złoty wianek (1981), Arthur Koestler, Fragmenty wspomnień (1981), Henryk Skolimowski, Polski marksizm (1981), Vincent E. d’Abernon, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata – pod Warszawą 1920. O doborze pozycji decydował W. Holewiński, okładki projektował Paweł Przyrowski. Kolportaż m.in. przez sieć dystrybucyjną NOW-ej za pośrednictwem Piotra Szwajcera.

Justyna Błażejowska

Opcje strony

do góry