Hasła rzeczowe

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pierwszy w historii Polski związek zawodowy rolników, zarejestrowany 12 V 1981. Chociaż tradycja związków zawodowych rolników na świecie ma ponad 100 lat, to w II RP, mimo silnie rozwiniętej reprezentacji politycznej wsi nie powstały żadne organizacje związkowe. Później, pod rządami komunistów, do końca l. 70. ich powstanie nie było możliwe.

 

Józef Baran

Region Polska

Opcje strony

do góry