Hasła rzeczowe

Nowa Republika

"Nowa Republika", pismo wydawane X 1984 – wiosna 1990 we Wrocławiu przez Ruch Społeczny „S”, od nr. 22 (z 1987) przez Koordynację Wydawniczą (Niezależne Warsztaty Wydawnicze oraz RSS), podtytuł: „Miesięcznik polityczny”.

Ukazały się 32 nr. o obj. 8-48 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 500-3000 egz.; miesięcznik, od nr. 14 wychodziło nieregularnie. W 1988 ukazał się 1. nr zeszytu „Nowa Polityka”.

W składzie redakcji: Adam Lipiński (ps. Witold Granat, Marek Woliński) i Mieczysław Piotrowski, przy współpracy: Zuzanny Dąbrowskiej, Tomasza Gabisia (ps. Jan Kosiński, M.M.), Ireneusza Kowalczuka, Jacka Leśkowa (ps. Witold Laska), Aleksandra Popiela (ps. W. Majewski, Juliusz S.) i Marka Zybury (ps. Marek Niskovic, Henryk Niżański).

Publikowano głównie teksty nt. polityczne, także historyczne i gospodarcze; omawiano bieżące wydarzenia polityczne i sytuację w kraju, np. w 1986 analizowano poglądy członków „S” na działalność Związku, przed obradami Okrągłego Stołu komentowano stanowisko i kierunki działania opozycji; m.in. w nr. 23 (z 1988) zamieszczono rozmowę z Kornelem Morawieckim nt. programu Solidarności Walczącej i wywiad z Josefem Vohryzkiem, rzecznikiem Karty 77, w nr. 27 (z 1988) rozmowę z Ryszardem Bugajem; publikowano wywiady ze znanymi opozycjonistami i recenzje podziemnych wydawnictw. Prowadzono także działy: „Prowokacje intelektualne” oraz „Polemiki”, jak deklarowano: „otwarte dla wszystkich orientacji politycznych”. Omawiano też sprawy dot. polityki międzynarodowej, m.in. wydarzeń w ZSRS, wojny w Afganistanie, kryzysu w Jugosławii czy zjednoczenia Niemiec, dużo miejsca poświęcano Europie Środkowej. Zamieszczano rysunki i zdjęcia z zasobów Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi.

Pomimo wsparcia z Funduszu Wydawnictw Niezależnych pismo miało trudności finansowe (np. część nr. 21 z 1987 wydrukowano na papierze zeszytowym). Kolportaż o zasięgu ogólnopolskim; cena egz. 30-500 zł.

Joanna Hytrek-Hryciuk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry