Hasła rzeczowe

Nowsze Drogi

"Nowsze Drogi", pismo studentów Wydz. Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, następnie Uczelnianej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy UŁ (nr. 14-19), Okręgowej Rady Związku Młodzieży Demokratycznej (od nr. 20), założone w czasie strajku studentów łódzkich uczelni, wydawane w Łodzi I-X 1981.

Ukazały się 22 nr. o obj. 2-16 s. w formacie A4, A5 i A6, drukowane na powielaczu (częściowo również na kserografie) i offsecie (nr. 21-22) w nakładzie 500 egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Jacek Matysiak (redaktor naczelny), Małgorzata Ziarek (sekretarz redakcji), Danuta Wodzyńska (sekretarz redakcji), Anna Burakowska, Urszula Celmer, Irena Dawid-Olczyk, E. Gilowska (od nr. 7), Andrzej Martula, Elżbieta Pawłowska, Bolesław Samiec, Dariusz Sowiński, Jacek Szczeciński, J. Szewczyk (od nr. 2), J. Ziemba, Ewa Żurek; współpracownicy: Jolanta Babińska, Andrzej Budziłło, Janusz Frenkiel (od nr. 4), Andrzej Goździkowski, Katarzyna Kurowicz, Krzysztof Leski, G. Myszkorowska (od nr. 2), Marek Palczewski, Andrzej Staroń (od nr. 5), Kazimierz Śwircz, M. Wasiewicz, Z. Wdowiak; adres redakcji: Wydz. Filozoficzno-Historyczny UŁ, Łódź, ul. Buczka 27a (do nr. 10); następnie VII DS UŁ, ul. Rodzeństwa Fibaków 3, p. 118 (nr. 11-14), następnie III DS. UŁ, ul. Rodzeństwa Fibaków 1, p. 13 (nr. 15-22).

Zamieszczano głównie informacje bieżące i relacje dot. strajku, wywiady, m.in. z Karolem Głogowskim i Zdzisławem Jaskułą, przedruki z pism niezależnych, teksty satyryczne. Ostatnie nr. informowały o założeniach programowych i działalności ZMD.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry