Hasła rzeczowe

Od Dołu

"Od Dołu", pismo wydawane przez KOS Regionu Pomorze Zachodnie II 1982 – 27 XI 1986.

Ukazało się 67 nr. o obj. 1–2 s. w formacie A4; drukowanych techniką powielaczową w nakładzie kilkuset egz.; wychodziło nieregularnie (numeracja z brakami, podwójna, od nr. 50 ciągła).

W składzie redakcji Jerzy i Leokadia Kernerowie oraz Juliusz Prandecki.

Publikowano głównie informacje (np. o oficjalnym i nieoficjalnym pochodzie 1-majowym), komunikaty, krótkie komentarze. W 1982 3 nr. przechwyciła SB w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

 

Paweł Miedziński

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry