Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14031,Odrodzenie-Wroclaw.html
2023-09-21, 11:49

Odrodzenie (Wrocław)

"Odrodzenie", podtytuł: „Serwis informacyjny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane 15 II 1982 – 22 VII 1989 we Wrocławiu; od nr. 11 (z 1982) z podtytułem: „Serwis informacyjny TKZ NSZZ «Solidarność» «Dolmel»” (Dolnośląskie Zakłady Wytwórstwa Maszyn Elektrycznych); inne podtytuły: „Niezależne pismo Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w DZWME «Dolmel» Wrocław”, „Niezależne pismo Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» załogi i członków”. Od nr. 6 (z 1984) hasło: „Polacy, bądźmy solidarni!”.

Ukazało się 138 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4 i A5, w formie maszynopisu, drukowanych na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 300 – 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Nr 3 (z 1989) to wydanie specjalne zawierające m.in. artykuł ''Filia Muzealnej w Dolmelu'', opisujący działania wrocławskiej SB na terenie zakładu.

Redakcja nieustalona, w jednym z nr. wymieniony jako redaktor Kornel Morawiecki.

Publikowano informacje dot. bieżących spraw w DZWME Dolmel, jak kwestie płacowe, podejmowanie strajków przez różne wydz. czy nadużywanie alkoholu na terenie zakładu; analizowano bieżącą sytuację polityczną; zamieszczano przedruki oświadczeń Lecha Wałęsy i listy od czytelników w kolumnie „Wolna trybuna”.

Kolportowano w Regionie, cena egz. 3-10 zł, dla członków „S” i na terenie zakładu bezpłatne.

 

Joanna Hytrek-Hryciuk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony