Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14036,Oficyna-Niepokornych.html
20.05.2024, 11:12

Oficyna Niepokornych

Oficyna Niepokornych, wydawnictwo podziemne działające 1987-1989 we Wrocławiu; założyciel, szef, redaktor naczelny Jerzy Andrzej Przystawa; współpracowali m.in.: Irena i Krystyna Chmieleńskie, Krzysztof Kołosowski, Andrzej Kostka, Wiktor Kubica (opracowanie graficzne), Wojciech Niespodziewany, Czesław Przystawa, Stanisław Rutkowski, Wiesław Wodecki; drukował w legalnym zakładzie poligraficznym na Wzgórzu Partyzantów pracujący tam Zbigniew Jabłoński, który wykonywał też matryce z dostarczonego mu maszynopisu; skład i cięcie: na osiedlu Stabłowice w posiadłości krewnej J.A. Przystawy; papier kupowano od drukarzy z przedsiębiorstw państwowych. Jako pierwsza ukazała się książka Leopolda Ungera ''A jeżeli rzeczywiście to byli Rosjanie?'' (1987; koedycja z wydawnictwem CDN), ostatnią książkę – ''Nowotwór. Szkice o Rosji'' W. Wodeckiego – wydano w XI 1989 (koedycja z Inicjatywą Wydawniczą Aspekt). Łącznie opublikowano 11 tytułów, głównie o tematyce historycznej i politycznej, w przeciętnym nakł. 1 tys. egz.; dodrukowywano też kilka nr. pisma „Obecność”. Finansowanie: ze sprzedaży oraz przy wsparciu Solidarności Walczącej i Institute for Democracy in Eastern Europe.

Kamil Dworaczek

Opcje strony