Hasła rzeczowe

Oficyna WE

Oficyna WE, wydawnictwo działające w Warszawie od końca 1982 do 1989. Od 1985 wydawało książki incydentalnie, używając wówczas nazwy Kret. Było kontynuacją wydawnictwa Enklawa, założonego przez Leszka Stalla i Janusza Iskrę. W skład redakcji wchodzili: L. Stall, który podejmował decyzje programowe i był odpowiedzialny za wybór tekstów, Wojciech Warecki, zajmujący się organizacją działalności wydawniczej, Włodzimierz Woroniecki – organizator działalności wydawniczej w l. 1982-1983 i Marek Warecki – organizator działalności wydawniczej w l. 1982-1989. Organizatorem kolportażu był L. Stall, który przekazywał nakład kolporterom hurtowym. W ramach Oficyny WE drukowano wyłącznie na tzw. dojściach, przede wszystkim robiono przedruki literatury z paryskiej „Kultury”, tytuły wydawano w nakł. podstawowym 3 tys. egz., w przypadku dużego popytu robiono dodruki. Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. WE wydała w l. 1982-1985: Mariana Brandysa ''Twardy człowiek'' (1982) i ''Z dwóch stron drzwi'' (1983), Stefana Bratkowskiego ''Co zrobić, kiedy nic się nie da zrobić? Rzecz o samorządach pracowniczych'' (1983), Milovana Dżilasa ''Rozmowy ze Stalinem'' (1983), Piotra Guzego ''Wielkie nieszczęście'' (1983), Marka Nowakowskiego ''Życiorys Tadeusza Nawalanego czyli „Solidarność” ma głos'' (1983), Georga Orwella Eseje (1983) i ''3 eseje'' (1983), Aleksandra Smolara ''Władza i przywileje'' (1983), Jana Józefa Lipskiego ''Etos Komitetu Obrony Robotników'' (1983, 1985), Horsta Bienka ''Cela'' (1984). Od 1985 jako wydawnictwo Kret wydano: Jana Kazimierza Umiastowskiego ''Przez kraj niewoli wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939-1942'' (1985), Leopolda Ungera (pseud. Brukselczyk) ''Widziane z Brukseli'' (1986). Wspólnie z wydawnictwem NOWa wydano: Vaclava Havla ''Spiskowcy i inne utwory dramatyczne'' (1984), Milana Kundery ''Walc pożegnalny'' (1983). Od 1982 organizowano druk co najmniej kilkunastu książek dla wydawnictwa NOWa i innych wydawnictw oraz druk czasopism, m.in. „Vacatu”. Wydano również kilka nakładów pocztówek okolicznościowych, kalendarze, kilkanaście serii znaczków poczt podziemnych. V 1984 członkowie redakcji Oficyna WE – L. Stall i bracia Wareccy zostali aresztowani i osadzeni w AŚ Warszawa-Mokotów. W ramach rozpracowania Oficyny WE zatrzymano ok. 20 os. SB udało się rozpracować wszystkie konspiracyjne lokale wydawnictwa. Zarekwirowano zapasy papieru i wydrukowane już książki. Członkowie redakcji na mocy amnestii z VII 1984 zostali zwolnieni z aresztu.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry