Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14042,Ognisko.html
18.05.2024, 14:35

Ognisko

"Ognisko", pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Gdańsku, wydawane od IV 1981.

Ukazało się 5 nr. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 600-1 tys. egz.

W składzie redakcji: Roman Ludkiewicz, Stanisław Malinowski, Aleksandra Marczak, Mariusz K. Porzeżyński, Jerzy Skiba, Marek Stępa, Anna Szymańska, Jolanta Ziętkiewicz.

Poruszano tematy związane z KIHAM, zamieszczano materiały propagandowe i użyteczne w pracy instruktorskiej. Złożony do druku nr 6 nie ukazał się w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.

W 1989 tytuł reaktywowano pod szyldem ZHR. Nie udało się ustalić, czy ukazał się jakikolwiek nr „Ogniska” w nowej formie. Środowisko Środowisko "Środowisko", podtytuł: „Miesięcznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza”, pismo „S” przy UAM w Poznaniu wydawane XI 1980 – IX 1981. harcerskie z Gdańska zaprezentowało ideę kontynuacji wydawania pisma z 1981 na Zjeździe Niezależnej Prasy Młodzieżowej 14 X 1989 w Warszawie.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony