Hasła rzeczowe

OKNO Oświata, Kultura, Nauka, Opór

"OKNO Oświata, Kultura, Nauka, Opór", pismo „S” wydawane w Łodzi 13 IV 1982 – połowa 1983 z inicjatywy działaczy podziemnych struktur Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej.

Ukazało się 15 nr. o obj. kilku-kilkunastu s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie kilkuset egz.

W składzie redakcji działacze OMKP: Jerzy Maj (Warszawa), Przemysław Fenrych (Szczecin), Jacek Sauk (Szczecin), Julita Bodzińska (Gdynia), Iwona Książek oraz przedstawiciele z Krakowa, Poznania i Wrocławia; pismo redagowane, makietowane i drukowane w kilku miastach, z których wywodzili się członkowie OMKP, druk sygnowany m.in. przez Wydawniczą Inicjatywę Podziemną Ząb i Drukarnię Polową im. E. Rydza-Śmigłego.

Informowano o sytuacji w środowiskach pracowników upowszechniania kultury, oświaty i nauki.

Kolportowano na terenie całego kraju, głównei za pośrednictwem podziemnych struktur instytucji upowszechniania kultury (biblioteki, muzea).

 

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry